top of page

我喜歡來上課,因為每一次來的時候Christo都能幫忙解決我的問題。在學習過程中, 我能越來越了解自己在控制情緒方面的不足, 感覺傾談後變得了解自己更多。
例如, 有次談及家人的優點和缺點與自己性格的相似, 讓我了解自己更多, 就知道自己有什麼做得不好,可以改善。
學習後的我, 就算早前不小心被人推到, 令手機掉進路軌的時候, 我也沒有發脾氣,反而變得冷靜地去處理整件事, 以前的我可能不和所措, 甚至不能冷靜去思考解決方法。我變得不ㄧ様。

Janice

就是欣賞你的表達能力之餘,對多個圖解的對比分析力~簡直令人讚嘆。

​Sania


你的解圖令我看到方向。之後面對潛藏的丨問題時可以接受它,面對它、處理它、之後放下它。

Sheeta 

好得意呀
第一次咁仔細聽人分析我嘅人類圖
除咗肯定咗自己已知嘅部份,
仲發現咗自己唔係好覺,但其實非常明顯嘅特質
多謝Christo

WY Fok

Lau Christo, 你今日講解得超清楚, 7小時過得那麼多快~期待下次吸能量

感恩與christo 結緣, 人類圖分析已經令我刮目相看。 身為精油人的我, 對花精~開始著迷啊! 謝謝你的詳細佬講解⋯正到不得了。

今天又學多左花精療法的知識,和一班咁好的同學一齊,很受用!
 

Sania

Lau Christo 多謝你今日的細心講解,令我對自己、身邊的人了解多咗。
亦感恩今天認識了新朋友,分享她們的所見所聞😇🙏

KAKA

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Christo@medium
bottom of page